Cílem projektů je především odlišení společnosti na trhu práce a zvýšení atraktivity společnosti jako zaměstnavatele. 

Na nabídku pracovních míst ve vaší společnosti nahlížíme jako na produkty, které musí být atraktivní a účinně prezentované.Co Vám realizace projektu přinese?

Zvýšení atraktivity společnosti na trhu práce u vybraných cílových skupin - lepší a kvalitnější zaměstnance a to i regionech.
 
Zvýšení zájmu potenciálních zaměstnanců o zaměstnání ve společnosti.
 
Odlišení se na trhu práce.

Co konkrétního pro Vás v rámci projektu vytvoříme?

 

Komunikační program, který definuje dlouhodobou strategii účinné HR komunikace.
 
Jedinečný a efektivní vizuální styl HR komunikace, který se bude promítat do HR kampaní.
 
Akční plán propojující jednotlivé komunikační nástroje.
 
Nezbytné komunikační nástroje jako jsou videa, tištěné materiály, weby, eventy, atd. 
Zapojujeme již zavedené HR nástroje.


vypisování témat diplomových prací
stipendijní programy
přednášky, školení a workshopy pro vzdělávací instituce
pracovní veletrhy
projekty a programy spojené se vzděláváním
spolupráce při vytváření publikací/studijních materiálů 
certifikace
materiální podpora vybraných studijních oborů 
open days 
kluby a sdružení 
prezentace out of house 
inovace a aplikace nových technologií v praxi 
krátkodobé pracovní úvazky 
trainee programy 
odborné praxe/stáže brigády
soutěže pro studenty